Duurzaamheid

Duurzaamheid

Iedere dag wordt er weer met plezier gewerkt binnen van Kessel Fruit met producten uit de natuur. Om dit te kunnen blijven doen moet er natuurlijk tijd en energie aan het milieu besteed worden.
van Kessel is zich bewust van de voorbeeldfunctie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt dit dan ook uit binnen de onderneming.

Enkele voorbeelden waarmee van Kessel dit probeert te bewerkstelligen:
 
Waterzuivering
LED verlichting
Zonnepanelen
Ammoniak koeling (Koeling door natuurlijke koudemiddelen)
Monitoring brandstofverbruik transporteenheden
Teeltadvies en voorlichting naar telers over gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Gecertificeerd werkgeverschap ( GRASP certificering)
Hergebruik van restwarmte koelinstallaties