Koeling

Koeling

Fruitbewaring is een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces bij van Kessel Fruit. Van Kessel beschikt over eigen koelcapaciteit van 9.000 ton ULO (ultra low oxygen) en 1.000 ton mechanisch.

Tevens is er een groot gedeelte van de koelcellen voorzien van bevochtiging. Dit wordt gebruikt om de vochtafgifte tijdens het koelen van peren te beperken.  
Doordat het fruit in koelcellen opgeslagen wordt waar het zuurstofgehalte nihil is, is het mogelijk om het fruit voor een langere tijd te kunnen bewaren. Tijdens deze bewaarperiode wordt er zorgvuldig gemonitord op kwaliteit, hardheid en suikergehaltes van het fruit. Aan de hand van deze kwaliteitscontroles kan van Kessel sturing geven wanneer welke partij fruit gesorteerd en verpakt kan gaan worden.

Naast eigen opslag is het ook mogelijk om overige temperatuurgevoelige en AGF gerelateerde producten te kunnen koelen voor een bepaalde periode.